روش بسیار زیبایی برا کادو کردن هدیه که نیازمند دقت و وقت است

ولی بسیاااار شیکه! میتونید برای کادو کردن کتاب و جعبه شیرینی و تمامی هدیه هایی که کارتن دارن یعنی شکل هندسی مشخصی دارن ازش استفاده کرد

کادو کردن هدیه