کار با روبان بافت زیبا و آسان با ربان برای کارهای هنری مثلا ساخت تل یا دستبند یا گردنبند وقتی مهره هایی رو از روبان رد کنیم میشه از آن استفاده کرد

کار با روبان بافت زیبا با روبان