ساخت گل با پراچه به آسانی مناسب برای ساخت تل، دستبند ،تزیین وسایل ، برای لباس بچه ها

یا حتی برای تزیین پاپوش بافتنی

ساخت گل با پارچه قابل استفاده در تزیینات بافتنی ها لباس ها