آموزش گره زیبا برای گردنبد دستبند ، کار با روبان ، کار با کاموا، کار با رشته مهره های تزیینی

میشه با این گره کمر بند تزیینی برای لباسهامون بسازیم:)

آموزش گره و بافت زیبا برای انواع کارهای هنری و تزیینی