آموزش ساخت گل با کاغذ ، روش آسان ساخت گل کاغذی

میتوان با روبان هم این گل راساخت یا با نوارهای کنفی موجود

ساخت گل زیبا و آسان با روبان یا کاغذ