آموزش ساخت ظروف کوچک از بطری های نوشابه برای استفاده های روزمره، برای نگهداری گیره های مو:)

استفاده از بطری نوشابه ، ساخت وسیله از قوطی های نوشابه، ساخت طروف کوچک

برای خوردنی ها هم مناسبه اگه تزیین بشه ، مثل شکل پایین سمت چپ با کاموا پیچیدن دور ظرف