آموزش ساخت گل از پوست پرتقال برای تزیین جاشمعی و ...

ازین نوع گل برای تزیین سفره (سفره آرایی ) و تزیین میوه میشه استفاده کرد

آموزش ساخت گل از پوست پرتقال

پست مرتبط گلسازی با پوست پرتقال: