ساخت جا مدادی با استفاده از مجله های قدیمی و غیرلازم

علاوه بر جاقلمی به عنوان نگهداری از شونه ها و برس ها هم میشه ازش استفاده کرد

ساخت جاقلمی با استفاده از مجلات قدیمی