تزیین میوه برای مهمونی ،تزیین هندوانه و طالبی

چینش قشنگی داره که با چاقو هم میشه اما اگه بشه وسیله شو پیدا کرد که عالی میشه:)

تزیین میوه، تزیین هندوانه و طالبی