آموزش گره فرانسوی

آموزش گره فرانسوی با روبان

مناسب برای تزیین لباس و کار روی پارچه

میشه با درست کردن یه جامدادی ساده و کار هنری دستی یه جامدادی قشنگ ساخت

گره فرانسوی آموزش روبان دوزی آموزش کاموا دوزی و پته دوزی آموزش سوزن دوزی

/ 0 نظر / 184 بازدید