تزیینات با سبزه -جواهرات دست ساز

آموزش تزیینات با سبزه عید و بلوط

تو سر میوه بلوط سبزه بکارید

و با سبزه جواهرات دست ساز بسازید:انگشتر با سبزه

تزیینات سبزه عید، کاشت سبزه عید،جواهرات دست ساز با سبزه

/ 0 نظر / 121 بازدید